Menu Filter Paginamenu

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Fondsen in Focus

 
person

Scott E. Wolle

Chief investment officer

Profiel bekijken

Wie succesvol wil beleggen, doet er goed aan om niet op één paard te wedden. Een mogelijkheid is om beleggingen over verschillende activaklassen te verdelen. De sleutel hiertoe is het vinden van een juist evenwicht tussen risico en rendement”

Scott Wolle, Fondsbeheerder

Wat is een fonds met uitgebalanceerd risico?

Een uitgebalanceerd fonds is afgestemd op beleggers die op zoek zijn naar een mix van rendement en zekerheid. Dergelijke gemengde fondsen kunnen worden beschouwd als een gulden middenweg die beleggers de mogelijkheid biedt om te investeren in een fonds dat de twee activaklassen ‘aandelen’ en ‘obligaties’ combineert. De performance levert wellicht niet zo’n spectaculair rendement op als bepaalde aandelen fondsen, maar het risico is aanmerkelijk lager. In principe moet met een uitgebalanceerd fonds een conservatieve groei zonder buitensporige risico’s mogelijk zijn.

Waarom het Invesco Balanced-Risk Allocation Fund?

 

Bij het selecteren van beleggingen zou het potentiële rendement niet het enige criterium moeten zijn, het risico aspect is even belangrijk. Het beheren van het portefeuillerisico is een van de grootste uitdagingen waar beleggers mee worden geconfronteerd. De sleutel tot succes is om risico en rendement af te wegen en zo een goede balans te creëren. Het compartiment Invesco Balanced-Risk Allocation Fund biedt beleggers een innovatieve oplossing voor dit dilemma.

 • Drie activaklassen – Eén fonds
  Het Invesco Balanced-Risk Allocation Fund biedt beleggers een strategische, wereldwijd gediversifieerde portefeuille waarin wordt belegd in drie verschillende activaklassen. Met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer wordt de blootstelling aan aandelen, obligaties en grondstoffen tot stand gebracht met behulp van derivaten.
 • Balans is de sleutel tot succes
  Het fonds volgt een nieuw beleggingsconcept dat erop gericht is om de risicobijdragen van de drie onderliggende activaklassen met elkaar in evenwicht te brengen. Het doel van het beleggingsteam: om met een beleggingshorizon van drie tot vijf jaar rendementen te realiseren die op een vergelijkbaar niveau liggen als de rendementen op aandelen, maar met een aanmerkelijk lager risico.*
 • Een uiterst ervaren beleggingsteam
  Fondsbeheerder Scott E. Wolle heeft meer dan 20 jaar ervaring in de sector. Hij wordt ondersteund door een team van beleggingsdeskundigen die gespecialiseerd zijn in het beheer van gemengde portefeuilles.

Beleggingsfilosofie

Op basis van een door Invesco ontwikkeld model stellen we, als fondsbeheerders, een portefeuille samen die erop is gericht om de risico’s evenwichtig over de drie activaklassen te verdelen.* Om te proberen aantrekkelijke kansen beter te benutten kunnen we de marktblootstelling verhogen tot drie maal de waarde van het fonds. Het doel is om te profiteren van positieve markten en de effecten van minder gunstige omstandigheden te beperken. Kort gezegd streven we ernaar om de volatiliteit af te vlakken en daardoor de rendementen in de loop der tijd in stand te houden.

Hoewel er alles aan gedaan zal worden om dit te verwezenlijken, is dit doel niet gegarandeerd.

Risico's

 • De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen (dit kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan schommelingen in de wisselkoersen), en mogelijk krijgt u niet het volledige bedrag terug.
 • Het is het streven om het gehele risico van het fonds in overeenstemming te houden met dat van een gemengde portefeuille van aandelen en obligaties – door een positie op te bouwen in drie activaklassen: schuldbewijzen, aandelen en grondstoffen – maar hiervoor kunnen geen garanties worden verstrekt.
 • Het fonds zal beleggen in financiële derivaten (complexe instrumenten), mogelijk met hefboomeffect, wat leidt tot grote schommelingen in de waarde van het fonds.
 • Het fonds maakt gebruik van derivaten om een hefboomeffect te realiseren dat potentieel driemaal de waarde van de nettoactiva van het fonds kan bedragen.
 • Beleggingen in instrumenten die blootstelling bieden aan grondstoffen worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoger risico, die grotere schommelingen in de waarde van het fonds kunnen veroorzaken.
 • Schuldinstrumenten zijn blootgesteld aan het kredietrisico, namelijk het vermogen van de leningnemer om de rente en het kapitaal op de aflossingsdatum terug te betalen.
 • Voor meer informatie, neem contact op met uw financieel adviseur.
 • Voor meer informatie, raadpleeg het document met de huidige fonds en aandelenklasse specifieke Essentiele Beleggingsinformatie (EBI) evenals het prospectus voor een complete set van risico's.
Risico 4

Belangrijke informatie

Het op deze aangeboden fonds is geregisteerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De door Invesco en de beheerder geuite standpunten en meningen (op 31/10/2016) kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan verandering onderhevig zijn. Een beslissing om te beleggen in aandelen van een fonds moet worden gebaseerd op de meest actuele juridische documenten. Deze documenten (de fonds & aandelen klasse specifieke Essentiële Beleggingsinformatie (EBI), het prospectus, de jaarverslagen en halfjaarverslagen) zijn gratis beschikbaar in hardcopy. Deze documenten zijn op eenvoudige aanvraag beschikbaar bij Invesco Asset Management S.A. Louizalaan 235, 1050 te Brussel, België. Tel: +32.2.641.01.70 Fax: +32.2.641.01.75. De uitgever van dit fonds verstrekt geen beleggingsadvies. Indien investeerders er niet zeker van zijn dat dit voor hen het geschikte product is, dienen zij een financieel adviseur te raadplegen. De lopende kosten en alle overige kosten, provisies en uitgaven, alsmede de belastingen die via het fonds worden betaald, worden vermeld in het document met de Essentiële Beleggers Informatie (EBI) en het prospectus. Eventuele andere kosten inclusief belastingen in verband met de transacties met betrekking tot het fonds kunnen rechtstreeks voor rekening van de klant zijn. De huidige grondslagen voor de fiscale aanslag en aftrek kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Afhankelijk van de individuele omstandigheden kunnen deze wijzigingen van invloed zijn op de opbrengst van de belegging. Gepubliceerd door Invesco Asset Management S.A. Dutch Branch, Claude Debussylaan 26, 1082 MD Amsterdam. Historische gegevens bieden geen garantie voor toekomstige prestaties.

©2017 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille die op deze website is weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.