Menu Filter Paginamenu

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Fondsen in focus

 
person

Julien Eberhardt

Deputy Fund Manager and Senior Credit Analyst

person

Paul Read

Co-head van vastrentende

Profiel bekijken

Bedrijfsobligaties vormen een essentiële vermogenscategorie die een relatief veilige inkomstenstroom oplevert in een wereld waarin veel inkomstenbronnen die vroeger veilig waren waren dat nu niet meer zijn.”

Paul Read, Fondsbeheerder

Waarom Europese obligaties?

Obligaties vormen traditioneel de kern van een beleggingsportefeuille: ze zorgen voor een vaste kasstroom en voor stabiliteit. Terwijl het publiek op dit moment vooral overheden met buitensporige schulden ziet, hebben bedrijven in Europa over het algemeen een robuuste balans, goed kassaldo en weinig schulden. Hoewel de rendementen waarschijnlijk wat zullen afnemen, blijven bedrijfsobligaties een aantrekkelijke inkomsten-genererende vermogenscategorie, die ook kan helpen om de portefeuille van een belegger te diversifiëren.

Waarom het Invesco Euro Corporate Bond Fund?

 • Een succesvolle beleggingsaanpak
  Het team dat het fonds beheert heeft ruime ervaring met zeer uiteenlopende marktomstandigheden en weet de kansen te vinden die het grootste potentieel voor langetermijnrendementen bieden. Fondsbeheerders Paul Causer en Paul Read combineren een keuze voor zekerheid met economische en sectoranalyse. Op deze manier slagen ze erin kansen te identificeren die de markt nog niet heeft ingeprijsd.
 • Ruime ervaring
  Het Invesco Euro Corporate Bond Fund wordt sinds de oprichting ervan beheerd door dezelfde twee fondsbeheerders, Paul Causer en Paul Read. Zij hebben meer dan 25 jaar ervaring in de sector. Onafhankelijke ratingbureaus zoals Morningstar hebben de prestaties van dit fonds in het verleden bekrachtigd.

A-Aandelen Kap. in EUR. Historische gegevens bieden geen garantie voor
toekomstige prestaties.
Referentieindex = Morningstar GIF OS Euro Corporate Bond. Peer group = Morningstar GIF OS Euro Corporate Bond.

Beleggingsfilosofie

Wij, als fondsbeheerders, beleggen alleen daar waar we voldoende potentieel voor positieve rendementen zien. Op basis van een beleggingsaanpak zonder beperkingen kunnen we uit het hele spectrum van obligaties precies die obligaties selecteren die naar hun oordeel het best zullen presteren. Hoewel het fonds voornamelijk in schuldeffecten van bedrijven met een rating ‘investment-grade’2 belegt, is er voldoende flexibiliteit ingebouwd om tot 30% in hoogrenderende en overheidsobligaties te kunnen beleggen. We streven naar een concurrerend totaal rendement op de middellange tot lange termijn door te beleggen in effecten die vergeleken met aandelen relatief veilig zijn volgens ons.

2"Investment-grade" definieert een obligatie kredietkwaliteit in een score range tussen AAA en BBB (Standard & Poor‘s) en Aaa tot Baa (Moody‘s).

 

Awards & Ratings

Risico's

 • De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen (dit kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan schommelingen in de wisselkoersen), en mogelijk krijgt u niet het volledige bedrag terug.
 • Schuldinstrumenten zijn blootgesteld aan het kredietrisico, namelijk het vermogen van de leningnemer om de rente en het kapitaal op de aflossingsdatum terug te betalen.
 • Wijzigingen in de rentevoeten zullen leiden tot schommelingen in de waarde van het fonds.
 • Het fonds kan beleggen in een groot aantal schuldinstrumenten van lagere kredietkwaliteit, wat kan leiden tot grote schommelingen in de waarde van het fonds.
 • Voor meer informatie, raadpleeg het document met de huidige fonds en aandelenklasse specifieke Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) evenals het prospectus voor een complete set van risico’s.
Risico 3

Belangrijke informatie

Het op deze aangeboden fonds is geregisteerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De door Invesco en de beheerder geuite standpunten en meningen (op 31/10/2016) kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan verandering onderhevig zijn. Een beslissing om te beleggen in aandelen van een fonds moet worden gebaseerd op de meest actuele juridische documenten. Deze documenten (de fonds & aandelen klasse specifieke Essentiële Beleggingsinformatie (EBI), het prospectus, de jaarverslagen en halfjaarverslagen) zijn gratis beschikbaar in hardcopy. Deze documenten zijn op eenvoudige aanvraag beschikbaar bij Invesco Asset Management S.A. Louizalaan 235, 1050 te Brussel, België. Tel: +32.2.641.01.70 Fax: +32.2.641.01.75. De uitgever van dit fonds verstrekt geen beleggingsadvies. Indien investeerders er niet zeker van zijn dat dit voor hen het geschikte product is, dienen zij een financieel adviseur te raadplegen. De lopende kosten en alle overige kosten, provisies en uitgaven, alsmede de belastingen die via het fonds worden betaald, worden vermeld in het document met de Essentiële Beleggers Informatie (EBI) en het prospectus. Eventuele andere kosten inclusief belastingen in verband met de transacties met betrekking tot het fonds kunnen rechtstreeks voor rekening van de klant zijn. De huidige grondslagen voor de fiscale aanslag en aftrek kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Afhankelijk van de individuele omstandigheden kunnen deze wijzigingen van invloed zijn op de opbrengst van de belegging. Gepubliceerd door Invesco Asset Management S.A. Dutch Branch, Claude Debussylaan 26, 1082 MD Amsterdam. Historische gegevens bieden geen garantie voor toekomstige prestaties.

©2017 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille die op deze website is weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.