Menu Filter Paginamenu

Invesco Pan European Equity Fund

Fondsen in Focus

 
person

John Surplice

Fondsbeheerder

Profiel bekijken

person

Martin Walker

Fondsbeheerder

Profiel bekijken

Door de eurocrisis worden veel Europese bedrijven onder hun intrinsieke waarde verhandeld: een buitenkans voor beleggers die op zoek zijn naar aantrekkelijke waarderingen.”

John Surplice, Fondsbeheerder

Waarom Europese aandelen ?

Veel van de grootste bedrijven met een hoog rendement hebben hun hoofdkantoor in Europa. Deze bedrijven zijn winstgevend, zelfs in de meest uitdagende marktomstandigheden van de afgelopen jaren. Investeren in deze bedrijven biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan hun succes. Wij zijn van mening dat een Europees aandelenfonds een integraal onderdeel van een goed gediversifieerde portefeuille vertegenwoordigt voor beleggers die op lange termijn denken.

Waarom het Invesco Pan European Equity Fund?

De geschiedenis toont aan dat lage waarderingen één van de bepalende factoren zijn voor toekomstige mogelijke langetermijnrendementen. Als gevolg van de recente crisis in Europa zijn er talrijke opportuniteiten om te profiteren van waardestijgingen van bedrijven in diverse sectoren.

 • Een beheer op basis van overtuiging
  De beheerders selecteren uitsluitend aandelen waarbij zij anticiperen op een herwaardering en waarvan ze verwachten dat de de performance een gestage, stijgende lijn zal vertonen. Door deze aanpak kunnen zij zonder enige beperking op basis van hun sterke overtuiging aanzienlijke posities innemen.
 • Een flexibele benadering met nauwgezet risicobeheer
  Het beleggingsproces wordt niet gedreven door een focus op een sector, een aandelencategorie of een specifieke beurskapitalisatie. Op deze manier hebben de fondsbeheerders veel ruimte om de positionering van het fonds af te stemmen op de omstandigheden van de onderliggende markt en op de beleggingsmogelijkheden die zich voordoen. De weging van de onderdelen van de portefeuille wordt bepaald aan de hand van het risico/rendementprofiel van de verschillende posities en de beoogde wereldwijde diversificatie. De beleggingsrisico’s worden nauwgezet en op onafhankelijke wijze beoordeeld.
 • Een ervaren team
  Het fonds wordt zowel door de Europese als door de Britse aandelenteams (Invesco Asset Management Ltd.) beheerd. Deze bundeling van krachten bevordert de onderlinge communicatie en de uitwisseling van ervaringen. De 400 bedrijfsbezoeken die de teams elk jaar afleggen leveren onmisbare informatie voor de afstemming van het beheerproces. Het fonds viert zijn 10-jarig bestaan onder de deskundige leiding van fondsbeheerders Martin Walker en John Surplice.

De beleggingsfilosofie

Onze aanpak kenmerkt zich door actief beheer aan de hand van de prijsstelling van aandelen, rekening houdend met de economische context en de marktomstandigheden. Een benchmark wordt door ons gezien als bron van informatie en niet als beperking. Als beleggingsteam hebben we voor dit fonds geen voorkeur voor een specifieke beheerstijl. Afhankelijk van de omstandigheden nemen we overwicht in groeiaandelen (growth) of in ondergewaardeerde aandelen (value). Ook neemt het fonds na verloop van tijd nu eens een defensieve houding en dan weer een cyclische houding aan. De blootstelling aan landen, sectoren, aandelen of soorten beurskapitalisatie zijn uitsluitend het resultaat van eigen inzichten van het beleggingsteam, dat voortdurend op zoek is naar de beste beleggingskansen binnen elke fase van de economische context en beurscyclus.​

Awards & Ratings*

Four stars

*Gegevens op 31/10/2016. Een verwijzing naar een ranking of rating vormt geen garantie voor toekomstige resultaten en is niet constant in de tijd.

Risico's

 • De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen (dit kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan schommelingen in de wisselkoersen), en mogelijk krijgt u niet het volledige bedrag terug.
 • Voor meer informatie, raadpleeg het document met de huidige fonds en aandelenklasse specifieke Essentiele Beleggingsinformatie (EBI) evenals het prospectus voor een complete set van risico's.
Risico 6

Belangrijke informatie

Het op deze aangeboden fonds is geregisteerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De door Invesco en de beheerder geuite standpunten en meningen (op 31/10/2016) kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan verandering onderhevig zijn. Een beslissing om te beleggen in aandelen van een fonds moet worden gebaseerd op de meest actuele juridische documenten. Deze documenten (de fonds & aandelen klasse specifieke Essentiële Beleggingsinformatie (EBI), het prospectus, de jaarverslagen en halfjaarverslagen) zijn gratis beschikbaar in hardcopy. Deze documenten zijn op eenvoudige aanvraag beschikbaar bij Invesco Asset Management S.A. Louizalaan 235, 1050 te Brussel, België. Tel: +32.2.641.01.70 Fax: +32.2.641.01.75. De uitgever van dit fonds verstrekt geen beleggingsadvies. Indien investeerders er niet zeker van zijn dat dit voor hen het geschikte product is, dienen zij een financieel adviseur te raadplegen. De lopende kosten en alle overige kosten, provisies en uitgaven, alsmede de belastingen die via het fonds worden betaald, worden vermeld in het document met de Essentiële Beleggers Informatie (EBI) en het prospectus. Eventuele andere kosten inclusief belastingen in verband met de transacties met betrekking tot het fonds kunnen rechtstreeks voor rekening van de klant zijn. De huidige grondslagen voor de fiscale aanslag en aftrek kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Afhankelijk van de individuele omstandigheden kunnen deze wijzigingen van invloed zijn op de opbrengst van de belegging. Gepubliceerd door Invesco Asset Management S.A. Dutch Branch, Claude Debussylaan 26, 1082 MD Amsterdam. Historische gegevens bieden geen garantie voor toekomstige prestaties.

©2017 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille die op deze website is weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.