Menu Filter Paginamenu

Algemene voorwaarden en bepalingen

 

Eigenaar van de website

De informatie op deze website is afkomstig van de firma Invesco Asset Management S.A. Dutch Branch, gevestigd in Parnassusweg 819 te 1082 LZ Amsterdam.

Inhoud van de website

De website bevat informatie over de groep Invesco Ltd (“Invesco”) evenals informatie en publicaties over de compartimenten van de fondsen van Invesco, geregistreerd en gecommercialiseerd in Nederland door Invesco Asset Management S.A. Dutch Branch. De informatie op deze website vormt geen beleggingsadvies, noch algemene beleggingsaanbevelingen door Invesco Asset Management S.A. Dutch Branch. De informatie mag in geen geval worden geïnterpreteerd als een aanbod om een financieel instrument te kopen, te ondertekenen of te verkopen, noch als verzoek om financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Bovendien mag de informatie niet worden beschouwd als juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander advies.

Indien u op deze website blijft, aanvaardt u de algemene gebruiksvoorwaarden op deze pagina, die van toepassing zijn op de website van Invesco Asset Management S.A. Dutch Branch (www.invesco.nl).

Waarschuwing

Elke inschrijving voor een fonds moet gebeuren op basis van de laatste versie van de Essentiële Beleggersinformatie, die een samenvatting van de voornaamste kenmerken bevat over de beleggingsstrategie, de risico's en de kosten. Kopieën van de Essentiële Beleggersinformatie over alle specifieke onderdelen, van het prospectus en van de laatste periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar bij Invesco Asset Management S.A. Dutch Branch.

Het is mogelijk dat niet alle producten of diensten in alle landen geregistreerd of toegelaten zijn, of bij alle klanten verkrijgbaar zijn. In elk geval worden de producten op deze website niet te koop aangeboden aan “U.S. persons” zoals gedefinieerd in de Amerikaanse wetgeving. De fondsen zijn niet geregistreerd onder de Amerikaanse wet “U.S. Investment Companies Act” van 1940 en de effecten zijn niet geregistreerd onder de Amerikaanse wet “U.S. Securities Act” van 1933.

De vereffeningswaarde van de fondsen en de opbrengsten kunnen variëren, wat gedeeltelijk het resultaat kan zijn van wisselkoersschommelingen. Het is mogelijk dat de beleggers niet het volledige bedrag van hun aanvankelijke investering terugkrijgen. De prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de tijd. Verwijzingen naar een ranking of een vergoeding houden geen voorspelling in voor toekomstige resultaten. De informatie en meningen van Invesco kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Invesco Asset Management S.A. Dutch Branch, Parnassusweg 819 te 1082 LZ Amsterdam of met de contactpersonen uit de rubriek “Contact” op onze website.

Intellectuele eigendom

De merken, logo's, tekens en elke andere inhoud van deze website worden beschermd door de wet op het intellectuele eigendom en meer in het bijzonder door het auteursrecht. Alle rechten voorbehouden.

Het downloaden of afdrukken van bepaalde onderdelen van de website is enkel voor persoonlijke doeleinden en louter ter informatie toegestaan, op voorwaarde dat de auteursrechten en andere eigendomsrechten in acht worden genomen. Het is niet toegestaan om de website (volledig of gedeeltelijk) te reproduceren, (digitaal of anderszins) door te sturen - behalve via ons e-mailsysteem-, te wijzigen, te linken via een hypertekst of te gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Invesco Asset Management S.A. Dutch Branch.

Cookiebeleid

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, de algemene gebruiksvoorwaarden leest en aanvaardt, of als u zich inschrijft voor diensten die worden aangeboden door onze website, installeren wij een “cookie” op uw computer. Dit is een systeem dat door veel websites gebruikt wordt om informatie op te slaan op de computers van hun gebruikers.

Cookies bevatten uitsluitend informatie over de website waardoor ze zijn gegenereerd, en ze kunnen die informatie uitsluitend naar die websites terugkoppelen. Met andere woorden, onze website kan de informatie in de cookies op uw computer die door andere websites zijn gegenereerd, niet decoderen. Op dezelfde wijze kan alleen onze website toegang krijgen tot de informatie in de cookies die door onze website zijn gegenereerd. Cookies kunnen niet worden gebruikt om toegang te krijgen tot de gegevens van uw harde schijf, noch om die gegevens te decoderen, noch om informatie over u in te winnen die u zelf niet hebt gedeeld.

De cookies die op uw computer worden geïnstalleerd door onze website, bevatten geen persoonlijke gegevens die u ons hebt meegedeeld. Deze informatie wordt bewaard op onze beveiligde servers. Onze cookies stellen ons alleen in staat om de gebruiker of beleggerscategorie waartoe hij behoort, te identificeren.

Om onze website ten volle te kunnen gebruiken, moet u uw browser toestaan om cookies te accepteren, via de optie “voorkeuren” in de menubalk.

De cookies die door deze website worden gegenereerd vervallen automatisch na 30 dagen, en u moet de aangepaste algemene gebruiksvoorwaarden van de website lezen en opnieuw bevestigen.

Privacybeleid

Alle informatie die u geeft wordt gedeeld met de onderdelen van de Invesco-groep. Deze onderdelen zullen deze informatie niet voor andere doeleinden gebruiken dan vermeld in de algemene gebruiksvoorwaarden.

Wij verkopen de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt niet aan derden. Bovendien zullen we geen andere persoonlijke gegevens over u kopen of aanschaffen bij derden.

Deze verklaring in verband met de algemene gebruiksvoorwaarden is bijgewerkt op 1 december 2016. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze verklaring op elk ogenblik te wijzigen en zullen de aangebrachte wijzigingen op deze zelfde pagina publiceren, samen met de datum van inwerkingtreding.